На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивам  седницу Наставничког већа која ће се одржати 21.8.2020.  године  са почетком у 10:30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

                                                            ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходне  седнице Наставничког већа,

            2. Утврђивање успеха и дисциплине на крају  школске  2019/2020.године,

            3. Модел организације наставе за  школску 2020/2021.године,

            4. Текућа питања.

                                                                        Директор школе

                                                                        Роберт Џунић