На основу члана 5a Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02.

 1. године и Допуне Пословника о раду Наставничког већа број: 610-1310/2020-05
  од 30. 11. 2020. године, сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати онлајн

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;
 2. Анализа реализације програма образовања и вспитања у протеклом периоду;
 3. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода за
  ученике од првог до осмог разреда и за припремни предшколски програм;
 4. Организација родитељских састанака;
 5. Анализа завршног пробног испита
 6. Разно.
  Напомена: За ову седницу биће постављен материјал у Гугл учионици Наставничког већа са
  којом треба да се упознате и приступите гласању. Упознавање са материјалом и гласање је у
  периоду ос 19h до 21h .

Директор школе
Роберт Џунић