На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати  17. 10. 2023.  године  са почетком у 18 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Настава, постигнућа и подршка ученицима;
 3. Инклузивно образовање;
 4. Самовредновање рада школе;
 5. Дисциплина ученика;
 6. Организација рада школе;
 7. Реализација уређења школског простора на основу Плана уређења;
 8. Разматрање ПредлогаПравилника о употреби мобилних телефона, паметног сата и другог електронског уређаја у Школи;
 9. Разматрање Предлога Правила Понашања;
 10. Оперативно планирање наставе;
 11. Разно.

Потребни материјали ће бити постављени у Гугл учионици: Наставничко веће.

Напомена: Место одржавања је Паси Пољана, фискултурна сала.

Директор школе

Роберт Џунић