На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе „Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам  седницу Наставничког већа. Седница  ће се одржати дана 14.06.2022.  године са почетком у 18:30  часова у малој сали.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних седница Наставничког већа;
  2. Анализа успеха и владања на крају школске године за ученике осмог разреда;
  3. Евидентирање ученика осмог разреда за доделу посебних диплома и дипломе „Вук Караџић“;
  4. Доношење одлуке о додели посебних диплома „Вук Караџић“ и признање за ученика генерације;
  5. Доношење одлуке о избору ученика генерације и спортисте генерације;
  6. Организционе припреме за полагање завршног испита за ученике осмог разреда;
  7. Организовање родитељских састанака и свечани пријем родитеља ученика носилаца дипломе „Вук Караџић“;
  8. Друга питања из надлежности.

Директор Школе

                                                                                                Роберт Џунић