ETAS – Empowering teachers and students through the internationalization of the school – Erasmus+

Основној школи „Краљ Петар“ је у оквиру позива за 2020. годину одобрено финансирање Еразмус+ KA101 пројекта мобилности, па ће се у току наредне школске године активно радити на његовој реализацији и имплементацији пројектних активности.
Пројекат Еразмус+ КА101 под називом „Добродошли у Е еколошку,едукативну,електронску башту“ подразумева мобилност осам  наставника ради  унапређења њихових компетенција  која ће трајати од 01.09.2020. године до 31.8.2021. године.
Циљеви  пројекта су:
– интензивирање самосталности свих ученика у процесу учења у циљу постизања бољих резултата у раду и бржег напредовања;
– едукација наставника за ефикаснију примену пројектне наставе и употребе микробита у настави;- развој предузетничке компетенције код ученика као предуслова за прави избор средње школе.
-формирање школске баште као модел едукативног помоћног срества које ће бити имплементирано у наставни план различитих премета у свим разредима школе.
Пројектни тим чине представник руководећег органа школе, правне, финансијске и стручне службе школе, као и осам наставника учесника мобилности. Наставници, учесници мобилности су својим компетенцијама у раду, посебном ангажовању, искуством стекли право да учествују у овом пројекту. Пројекат ће бити реализован кроз предавања и радионице и медијским наступима кроз различите форме, угледне часове, извештавањем а у фази мобилности, скајп-предавања као размене примера часова наставника.
  Искуство стечено на мобилности употребићемо за:
– развој пројектне методе учења:- наставници учесници мобилности ће одржати по један угледни час са циљем да упознају колеге са могућностима рада у башти
– наставници који су учествовали у праћењу организације рада баште и њеног интегрисања у наставни курикулум ће пренети своја сазнања  у пракси и кроз извештај на наставничком већу.