Поштовани ученици и родитељи,

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години, Посебног програма образовања и васпитања и Закључка штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, Наставничко веће Основне школе Краљ Петар I, усвојило је модел за организацију образовно-васпитног рада.

Први циклус (за ученике од 1.4.разреда)

Образовно-васпитни рад у првом циклусу (за ученике од првог до четврог разреда)оствариваће се свакодневно у школи, према редовном распореду часова. Часови ће трајати 30 минута. Одељења ће бити подељена на две приближно једнаке групе. Група А и група Б. Број ученика у групи биће до 15 ученика, изузетно група може бројати и до 18 ученика.  Обе групе радиће у истом саставу сваке недеље, при чему ће се почетак наставе за групу мењати на недељном нивоу (једне недеље група А радиће као прва, а друге недеље као друга група). Група А ће једне недеље имати по четири часа недељно, друге недеље по три, исто правило важиће и за групу Б. Ученици млађих разреда ће имати могућност праћења и снимљених ТВ часова који ће бити емитовани на мултимедијској инернрт платформи РТС Планета.

Група А ће у једној недељи имати 20 часова ( 4 часа дневно), док ће група Б имати 15 часова (3 часа дневно). На недељном нивоу групе ће имати по 5 часова Српског језика и Математике, као и по 2 часа Света око нас/Природе и друштва. Изборни предмети ће бити реализовани са по једним часом недељно, као и Пројектна настава. Музичка култура, Ликовна култура, Физичко и здравствено васпитање одржаваће се са по једним часом недељно у групи А, док ће у групи Б ови предмети бити интегрисани са другим предметима.

У септембру ће настава за ученике од првог до четврог разреда бити реализована у преподневној смени. Почетак наставе је у 8 часова (група А од 8:00 до 10:25, група Б 10:45 до 12:35).

Основни модел по коме ће школа реализовати наставу у млађим разредима је модел свакодневног доласка ученика у школу са смењивањем група у току дана. Изузетак од овог модела биће ученици чији ће се родитељи изјаснити за наставу на даљину.

Други циклус(за ученике од 5.-8.разреда)

Образовно-васпитни рад у другом циклусу (за ученике од петог до осмог разреда)оствариваће по комбинованом моделу. Ученици ће имати организовану наставу непосредно у школи и путем наставе на даљину.

Одељења ће бити подељена на две приближно једнаке групе. Група А и група Б. Обе групе радиће у истом саставу сваке недеље.

Број ученика у групи биће до 15 ученика, изузетно група може бројати и до 18 ученика.  Одељења 6/5, 6/6, 8/5 се због броја ученика неће делити у групе.

Група А у току једне недеље имаће наставу у школи понедељком, средом и петком, док група Б уторком и четвртком. Сваке наредне недеље ће се групе ротирати, тако да ће група А на наставу долазити уторком и четвртком, док група Б понедељком, средом и петком.

У данима када група тј. ученици немају наставу у школи, имаће могућност праћења наставе коју ће емитовати Јавни медијски сервис Србије.

За свако одељење (групу) одредиће се учионица у којој ће се оставривати настава. Часови ће трајати 30 минута.

У септембру ће настава за ученике од петог до осмог разреда бити реализована у послеподневној смени.

Комбиновани модел по коме ће школа реализовати наставу у старијима разредима је модел доласка ученика у школу по групама у дефинисаним данима. Изузетак од овог модела биће ученици чији ће се родитељи изјаснити за наставу на даљину.

Школа ће предузети све мере заштите ученика и запослених у складу са препорукама Кризног штаба за сузбијање заразних болести  уз сарадњу              са Саветом родитеља и Локалном заједницом.

Директор школе

Роберт Џунић