Друго полугодиште почиње у понедељак 21. фебруар по следећем распореду:

V-VIII разреда – преподневна смена, почетака наставе у 7:45 часова.

I-IV разреда – поподневна смена, почетак наставе у 14:00 часова.

Настава се одвија по првом моделу, где сви ученици похађају наставу непосредно у школи.