ОШ „Краљ Петар I“                                                             

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                                 

18000 Ниш                                                                             

Број:610-1152/2020- 01                                                                       

Датум: 21.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути поступак јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама- набавка софтвера за слање платних листића запосленима путем мејла.

                                                                                                                              Директор школе Роберт Џунић