ОШ „Краљ Петар I“                                                            

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                               

18000 Ниш                                                                            

Број:610-1151/2020- 01                                                                    

Датум:21.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке – набавкe на којe се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути 2 поступка јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама и то:

  1. набавка материјала за одржавање хигијена (хемијска средства за чишћење и материјал и инвентар за одржавање хигијене)
  2. набавка материјала за посебне намене (заштитне маске, рукавице, визири и др.)

                                                                                                                                            Директор школе

Роберт Џунић