ОШ „Краљ Петар I“                                                             

Ул. Војводе Путника бр. 1                                                                 

18000 Ниш                                                                             

Број:610-1114/2020- 01                                                                       

Датум:16.10.2020. године

Предмет: Обавештење о покретању поступка јавне набавке – набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, Основна школа ’’Kраљ Петар I’’ обавештава јавност да ће у року од 10 дана покренути поступак јавне набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама- набавка поправка грејања у балон сали.

                                                                                                                              Директор школе

Роберт Џунић