На основу члана 5a Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године  и Допуне Пословника о раду Наставничког већа број: 610-1310/2020-05 од 30.11.2020. године, сазивам седницу Наставничког већа која ће се одржати онлајн у четвртак, 10.6.2021. године са почетком у 19 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице;

2. Анализа успеха и владања на крају шк.године за ученике осмог разреда;

3. Евидентирање ученика осмог разреда за доделу посебних диплома и дипломе „Вук Караџић”;

4. Доношење одлуке о додели посебних диплома, дипломе „Вук Караџић” ;

5. Разно                      

Директор школе

Роберт Џунић