У нашој школи у сарадњи са УГ „NEXUS-Врање“ реализована је акција под називом „Сусрет култура“ у оквиру пројекта „Нове економске могућности за повратнике и вулнерабилне категорије грађана у јужној и источној Србији“ који спроводи CARE International Balkans, NVO Nexus Vranje и ENECA, а финансира Немачко министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) и LDS. Акциони план је развијен уз подршку наставнице математике Татјане Радисављевић и психолога школе Милене Коцић, а обухватао је низ радионица за израду три подкаста са следећим темама: Богатство различитости, Образовање- једнаке шансе за све? и Образовање у доба пандемије изазване  вирусом COVID-19. У радионицама су учествовали ученици од петог до осмог разреда, педагошки асистент Наташа Османовић, наставница српског језика Моника Мировић била је задужена за писање сценарија, педагошки асистент Сандра Меметовић урадила је титл на ромски језик, а наставник разредне наставе Иван Стефановић снимио и монтирао целокупан материјал заједно са ученицима. Сва три подкаста су приказана ученицима петог и шестог разреда 31.05.2022. године, док је ученицима седмог и осмог разреда на часу одељењског старешине приказан материјал након чега је уследила и дискусија. На тај начин додатно је унапређена мултикултурална клима у школи, као и услови за неговање традиције и културе Рома у школи. Ученици су имали прилику да се друже и кроз креативан процес на самим радионицама стичу нова сазнања о српској и ромској култури и вредностима, освешћују лични идентитет, да се упознају са природом људских права и права детета, као и да критички промишљају о темама које се тичу мултикултуралности. Наш подкаст можете погледати и на званичној фејсбук страници школе, као и на нашем јутуб каналу.