Невена Станишић, учитељица

Невена Станишић, учитељица

Одељењски старешина – III 1

Пријем родитеља – петак, 2. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Љиљана Стојковић, учитељица

Љиљана Стојковић, учитељица

Одељењски старешина – III 2

Пријем родитеља – среда, 2. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Снежана Ђорђевић, учитељица

Снежана Ђорђевић, учитељица

Одељењски старешина – III 3

Пријем родитеља – петак, 1. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Вујичић, учитељица

Ивана Вујичић, учитељица

Одељењски старешина – III 4

Пријем родитеља – уторак, 2. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%