Гордана Ђорђевић, учитељица

Гордана Ђорђевић, учитељица

Одељењски старешина – IV 1

Пријем родитеља – уторак, 1. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Иван Стефановић, учитељ

Иван Стефановић, учитељ

Одељењски старешина – IV 2

Пријем родитеља – среда, 3. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Дијана Станојевић, учитељица

Дијана Станојевић, учитељица

Одељењски старешина – IV 3

Пријем родитеља – петак, 2. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Градимир Раденковић, учитељ

Градимир Раденковић, учитељ

Одељењски старешина – IV 4

Пријем родитеља – среда, 1. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Данијела Милијић, учитељица

Данијела Милијић, учитељица

Одељењски старешина – IV 5

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%