Марија Митић, учитељица

Марија Митић, учитељица

Одељењски старешина – I 1

Пријем родитеља – четвртак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Иван Стефановић, учитељ

Иван Стефановић, учитељ

Одељењски старешина – I 2

Пријем родитеља – уторак, 2. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Дијана Станојевић, учитељица

Дијана Станојевић, учитељица

Одељењски старешина – I 3

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Градимир Раденковић, учитељ

Стефана Илић, учитељица

Одељењски старешина – I 4

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Данијела Милијић, учитељица

Данијела Милијић, учитељица

Одељењски старешина – I 5

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%