Снежана Грчић, васпитач

Снежана Грчић, васпитач

Фонд часова – 20

Занимање – Васпитач припремног предшколског програма

Стручна спремаВише образовање

Стечена стручна спремаВиша педагошка школа

Радно време по решењу – 100%


Марија Златковић, васпитач

Марија Златковић, васпитач

Фонд часова – 20

Занимање – Васпитач припремног предшколског програма

Стручна спрема – Високо образовање

Стечена стручна спрема: специјалиста струковни васпитач

Радно време по решењу – 100%


Марина Вукић, васпитач

Марина Вукић, васпитач

Фонд часова – 20

Занимање – Васпитач припремног предшколског програма

Стручна спрема – Више образовање

Стечена стручна спрема – Виша педагошка школа

Радно време по решењу – 100%