Jeлена Јовановић, вероучитељица

Јелена Јовановић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 12, I 13, II 12, II 13, III 12, III13, IV 1234, V 12, V 34, VI 12, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 14, VIII 1, VIII 12, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – четвртак, 3. час са млађим разредима и среда 5. час са старијим разредима

Фонд часова – 20

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 100%


Биљана Стаменковић, вероучитељица

Биљана Стаменковић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 4, II 4, III 4, IV 5, V 5, VI 5, VII 5, VIII 56

Пријем родитеља – четвртак 5. час са старијим разредима

Фонд часова – 8

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 40%