Снежана Савић, наставница српског језика и књижевности

Снежана Савић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 2, V 4, VII 1, VII 3

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Надежда Поповић, наставница српског језика и књижевности

Надежда Поповић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VIII 2

Предаје одељењима – VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Моника Мировић, наставница српског језика и књижевности

Моника Мировић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VII 4

Предаје одељењима – V 1, V 3, VII 2, VII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Илић, наставница српског језика и књижевности

Ивана Илић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 5

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 2. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – четвртак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Миљана Глигоријевић, наставница српског језика и књижевности

Миљана Глигоријевић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VI 5

Предаје одељењима – V 5, VI 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 17

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 95%