Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – VII 2

Предаје одељењима – VI 2, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи – четвртак 3. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – петак 4. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Ана Милинковић, наставница немачког језика

Ана Милинковић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – петак, 2. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 33%