Марина Стојановић, наставница математике

Марина Стојановић, наставница математике

Одељењски старешина – V 2

Предаје одељењима – V 2, V 3

Пријем родитеља – понедељак, 4. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 55%


Марина Стојић, наставница математике

Mарина Стојић, наставница математике

Одељењски старешина – VII 1

Предаје одељењима – V 1, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – понедељак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Татјана Радисављевић, наставница математике

Татјана Радисављевић, наставница математике

Одељењски старешина – VIII 3

Предаје одељењима – V 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Mирјана Митић, наставница математике

Мирјана Митић,
наставница математике

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 90%


Јелена Коцић, наставница математике

Јелена Коцић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 5

Предаје одељењима – V 5, VI 5, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – уторак 3. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Марија Стојилковић, наставница математике

Марија Стојилковић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 6

Предаје одељењима – VI 6

Пријем родитеља – понедељак, 6. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 22,22%