Марина Миљковић, наставница историје

Марина Миљковић, наставница историје

Одељењски старешина – VII 4

Предаје одељењима – VI 2, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спрема – Виша педагошка школа

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Маја Јовић, наставница историје

Маја Јовић,
наставница историје

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, VI 1, VI 3

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 9

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 45%


Владимир Филиповић, наставник историје

Владимир Филиповић, наставник историје

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – четвртак, 4. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%