Aлександар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Александар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Одељењски старешина – V 3

Предаје одељењима – V 11, V 21, V 3 , V 41, VI 11, VI 21, VI 3, VI 41, VI 51, VII 11, VII 21, VII 3, VII 4, VII 51, VIII 11, VIII 21, VIII 31, VIII 41, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи – четвртак, 2. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – V 2

Предаје одељењима – VII 12, VII 22

Пријем родитеља – утурак, 5. час

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%


Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 12, V 22, V 42, V 51, V 52, VI 12, VI 22, VI 42, VI 52, VII 52, VIII 12, VIII 22, VIII 32, VIII 42

Пријем родитеља – четвртак, 2. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%