Марија Дикић, наставница хемије

Марија Дикић,
наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%


Маријана Симјановић, наставница хемије

Маријана Симјановић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%


Сандра Радоњић, наставница хемије

Сандра Радоњић,
наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 4

Пријем родитеља – петак, 2. час

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%