Слађана Јовић, наставница хемије

Слађана Јовић, наставница хемије

Одељењски старешина – VIII 3

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 4. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%


Маријана Денчић, наставница хемије

Маријана Денчић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – петак, 4. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%


Сандра Радоњић, наставница хемије

Сандра Радоњић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VIII 1

Пријем родитеља – среда, 2. час

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%