Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 124, V5VI56, VII 234, VII 5, VIII 234, VIII 5

Пријем родитеља – среда, 5. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%


Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 13

Пријем родитеља – среда, 3. час

Фонд часова – 1

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 5%


Тамара Милосављевић, наставница грађанског васпитања

Тамара Милосављевић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 3, VI 2, VI 24

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 3

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 15%