Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 23, V 5, VI 1, VII 1234, VIII 1234, VIII 56

Пријем родитеља у матичној школи – среда, 5. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – четвртак, 5. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%


Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V34

Пријем родитеља – четвртак, 2. час

Фонд часова – 1

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 5%


Тамара Милосављевић, наставница грађанског васпитања

Тамара Милосављевић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 12, VI 234

Пријем родитеља – уторак, 4. час са млађим разредима

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%


Миљана Глигоријевић, наставница грађанског васпитања

Миљана Глигоријевић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – VI 5

Предаје одељењима – VI 5 – VII 5

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 1

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 5%