Снежана Здравковић, наставница физике

Снежана Здравковић, наставница физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 6. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Александар Митровић, наставник физике

Александар Митровић, наставник физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – четвртак, 1. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%


Димитрије Тасић, наставник физике

Димитрије Тасић, наставник физике

Одељењски старешина – VI 3

Предаје одељењима – VI 3, VI 4

Пријем родитеља – среда, 5. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%