Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – VIII 4

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VII 2, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 21

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Jeлена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Јелена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – V 1

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VII 1, VII 3

Пријем родитеља – понедељак, 4. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Душан Величковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Душан Величковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – V 5, VI 3, VI 4, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи – петак, 1. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу- четвртак, 3. час

Фонд часова – 21

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Маријан Томић, наставник физичког и здравственог васпитања

Маријан Томић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 4

Пријем родитеља – уторак, 5. час

Фонд часова – 3

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 15%