На основу члана 5a Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године  и Допуне Пословника о раду Наставничког већа број: 610-1310/2020-05 од 30. 11. 2020. године, сазивам  ванредну седницу Наставничког већа која ће се одржати онлајн 19. 04. 2021.   године  са почетком у  19 часова.

            За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седница Наставничког већа;

2. Двојезична настава у школској 2021/22. години

3. Разно

Директор школе

                                                                                                                       Роберт Џунић