ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА

ОШ „ КРАЉ ПЕТАР I”  ПОЧИЊЕ УПИС ДЕЦЕ У  I  РАЗРЕД

          ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС  ВРШИ СЕ ОД 11. 3. 2019. ДО 29. 3. 2019. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 10 ДО 12 САТИ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ.

          У ПРВИ РАЗРЕД СЕ УПИСУЈУ ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 01. 03. 2012. ГОДИНЕ ДО 29. 02. 2013. ГОДИНЕ.

          ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДЕЦЕ КОЈА  ТЕРИТОРИЈАЛНО ПРИПАДАЈУ ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ШКОЛЕ У  ПАСИ ПОЉАНИ ВРШИЋЕ СЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ  У УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 1. У ИСТИМ ТЕРМИНИМА.

          ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА ЗА ДЕТЕ
  • ПОТВРДА ДА ДЕТЕ ПОХАЂА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

          НАПОМЕНА: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ , НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ НОВИ СОФТВЕР КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СВИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ, КОЈИМ ЋЕ СЕ ОБЕЗБЕДИТИТИ ДА СЕ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И ДОКАЗ О ПРИЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА УЧЕНИКЕ ПРИБАВЉАЈУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 27/18).

          САГЛАСНО НАВЕДЕНОМ, РОДИТЕЉИ ЋЕ ИМАТИ МОГУЋНОСТ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ШКОЛИ ДА ШКОЛА У ЊИХОВО ИМЕ НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТА ПРИБАВИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

          И ПОРЕД НЕВЕДЕНОГ, РОДИТЕЉИ, ОДНОСНО ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ДЕЦЕ, НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ТРАЖЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД  МОГУ И ДАЉЕ ПО СВОМ ИЗБОРУ ДА ДОСТАВЉАЈУ У ПАПИРНОЈ ФОРМИ.