Назив:  Е твиннинг Добродошли у нашу е башту- наставак
Врста/карактер:  Међународни пројекта на еТвиннинг платформи
Трајање:  Септембар – јун
Кратак опис:  Онлајн размена искустава са наставницима из света на пројекту везаном за еколошку, едукативну електронску башту
Општи циљеви:
– Наставак сарадње са партнерима из Македоније
– Оснаживање међународне димензије школе
– Развој међународних компетенција наставника
– Оснаживање пројектне наставе на нивоу школе