Школске 2009/10. године почиње са радом новоизграђени објекат издвојеног одељења ОШ “Краљ Петар I” у Паси Пољани од I до VIII разреда.

Током школске 2011/12. средствима Министарства спорта и Града Ниша изграђена је фискултурна сала у издвојеном одељењу у Паси Пољани. Опремљена је одговарајућим спортским реквизитима и опремом и спремна за коришћење од школске 2012/13.

Школа у Паси Пољани има 9 одељења од I – VIII разреда са 190 ученика.

Простор у школи у Паси Пољани:

  1. Бетониране стазе око школске зграде и прилаз
  2. Спортски терени
  3. Простор за слободну игру ученика
  4. Воћњак