Завршни рачун за 2019. годину.

Финансијски план за 2020. годину.

Финансијски план за 2019. годину.

Завршни рачун за 2018. годину.


Завршни рачун за 2017. годину


Завршни рачун за 2016. годину