ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

Обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину вршити од 9. марта 2020. године дo 02. 04. 2020. године.

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) у први разред се уписују деца рођена oд 01. марта 2013. године до 28. фебруара 2014. године.

Приликом уписа заказује се тестирање код психолога и лекарски преглед у Дому здравља Ниш (лекарски преглед заказује се по распореду у периоду од 03. до 08. априла 2020. године).

Упис ће се вршити у канцеларији секретара Основне школе „Краљ Петар I“ Ниш, сваког радног дана од 9 до 13,30 часова. 

Приликом уписа родитељ треба да се прелиминарно изјасни за један од два обавезна изборна програма: верска настава или грађанско васпитање.                                                                            

Школа нуди продужени боравак, а заинтересовани се евидентирају приликом уписа.

За упис је потребно донети:

  • Личну карту родитеља или пријаву пребивалишта, на увид,
  • Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању припремног предшколског програма.
  • ЈМБГ детета

Директор шкoле

Роберт Џунић