На основу члана 76. став 1. Статута Основне школе “Краљ Петар I” број: 610-134/2022-04 oд  01. 02. 2022. године, сазивам 1. седницу Школског одбора која ће се одржати  26. 02. 2024.  године у просторијама Школе са почетком у 19 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање Школског одбора,

2. Одлучивање о избору председника, заменика председника, записничара и заменика записничара Школског одбора

                                                                        за Школски одбор

                                                                        Ивана Митић