На основу члана 15. Пословника о раду Школског одбора број: 610-1548/14-2019-04 од 12. 09. 2019. године, сазивам 27. седницу Школског одбора која ће се одржати 12. 06. 2020.  године  са почетком у 17,30  часова.

            За седницу предлажем следећи :

                                                            ДНЕВНИ РЕД

            1.Усвајање записника са претходних  седница Школског одбора,

            2. Измена Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину,

            3. Именовање Комисија за проглашење технолошких вишкова у школској 2019/20. години,

            4. Разно.

                                                                        председник Школског одбора

                                                                        Невена Станишић