На основу члана 13. Пословника о раду Савета родитеља број: 610-206/2022-04 од 22. 02. 2022. године, сазивам  седницу Савета родитеља  која ће се одржати дана  16. 05. 2024.  године са почетком у 19,00 часова у просторијама Школе.

 За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходних седница,
  2. Утврђивање предлога члана Школског одбора из реда родитеља,
  3. Друга питања из надлежности.

ПРИСТУСТВО ОБАВЕЗНО.

                                                                         председник Савета родитеља

Биљана Станојевић