На основу члана 160. став 5. Статута  Основне школе “Краљ Петар I“ дел. бр . 610-134/2022-04 од 01. 02. 2022.  године сазивам ванредну 5. седницу Наставничког већа која ће се одржати  04. 12. 2023.  године у Наставничкој канцеларији у матичној Школи  са почетком у 19 часова..

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.         Усвајање записника са претходне седнице,

2.         Организација рада школе,

3.         Безбедност ученика,

4.         Измене ЗОСОВ-а,

5.         Завршни испит,

6.         Уређење школског простора,

7.         Новогодишње активности са ученицима,

8.         Анализа остварености Плана стручног усавршавања,

9.         Анекс школског програма (I циклус),

10.       Разно.

Директор школе

Роберт Џунић