На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018.  године, сазивамо  3. седницу Наставничког већа која ће се одржати  30.11.2020.  године  са почетком у 10:30 часова.

За седницу предлажемо следећи: ДНЕВНИ РЕД

  1. Допуна пословника о раду Наставничког већа
  2. Измена оперативног плана рада школе за школску 2020/21. год
  3. Усвајање измењеног распореда писмених вежби за школску 2020/21.год
  4. Разно

Помоћнице директора Школе

Нинослава Николић и Марина Стојановић