На основу члана 5. Пословника о раду Наставничког већа број: 187/2018-05 oд 02. 02. 2018. године, сазивам седницу. Наставничког већа која ће се одржати 20. 08. 2019. године са почетком у 10 часова.

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;

2. Подела часова за школску 2019/20. годину;

3. Формирање одељења првог разреда;

4. Подела задужења за израду Годишњег план рада Школе за школску 2019/20. годину;

5. Упознавање запослених са Упозорењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и марама и активностима које ће предузети Школа;

6. Разно.

Директор Школе

Роберт Џунић