Датум: 10. 01. 2024. године у 11.00ч

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа успеха учења и владања ученика на крају првог полугодишта;
  3. Организовање родитељских састанака;
  4. Припреме за почетак другог полугодишта;
  5. Прослава Дана Светог Саве;
  6. Безбедност у Школи;
  7. Друга питања из надлежности.

Директор школе

Роберт Џунић