Родитељски састанци ће бити одржани по следећем распореду:

*припремни предшколски програм

Група 01-31.8.2020.год. у 17:00 – Снежана Грчић

Група 02-31.8.2020.год у 18:00 – Марија Златковић

Група 03 у Паси Пољани-31.8.2020.год у 17:00 – Марина Вукић

* први разред -31.08.2020.год

-прва група -17:00

-друга група –17:45

*пети разред -31.08.2020.год

-прва група -18:30

-друга група –19:15

(родитељском састанку ученика петог разреда присуствују и учитељи који су овим ученицима предавали до четвртог разреда)

*други, трећи и четврти разред -2.09.2020.год

-прва група – 18:00

-друга група – 18:45

*шести, седми и осми разред -3.09.2020.год

-прва група – 18:00

-друга група – 18:45