Педагог школе – Сузана Васић

Сузана Васић, педагог школе

Тел. 018-264274

e-mail:  vasic.suza@gmail.com

Занимање: Професор педагогије

Радно искуство:

Од 2001. до 2002.год. ОШ,,Чегар”, школски педагог.

Од 2003. год. ОШ ,,Краљ Петар I”, школски педагог.

Едукације:

Менаџмент у образовању, (специјализација) 2007.год. Факултет организационих наука, Београд. Пројекат Моја школа-школа без насиља. Ромско дете и школе. Пројекат Билингвална настава. Школско форум позориште. Вештина комуникације у васпитно образовној институцији. Превенција малолетничке деликвенције Превентивне радионице. Права детета и малолетничко правосуђе. Менаџмент разредом. Самовредновање и вредновање рада школа. Пројекат Грађанин. Описно оцењивање и вођење евиденције, Међународне школе мира. Пројекат Међународна сарадња. Школско развојно планирање. Корак по корак. Ми у реформи.

Аутор акредитованих семинара:

Обрасци интерне комуникације; Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи; Активан, одговоран и компетентан школски одбор.


Милена Коцић,
психолог школе