Педагог школе – Сузана Васић

Сузана Васић, педагог

Тел. 018-264274

e-mail:  vasic.suza@gmail.com

Занимање: Професор педагогије

Радно искуство:

Од 2001. до 2002.год. ОШ,,Чегар”, школски
педагог.

Од 2003. год. ОШ ,,Краљ
Петар I”, школски педагог.

Едукације:

Менаџмент у
образовању, (специјализација) 2007.год. Факултет организационих
наука, Београд. Пројекат Моја школа-школа без насиља. Ромско дете и
школе. Пројекат Билингвална настава. Школско форум
позориште. Вештина комуникације у васпитно образовној институцији. Превенција
малолетничке деликвенције Превентивне радионице. Права детета и
малолетничко правосуђе. Менаџмент разредом. Самовредновање и вредновање
рада школа. Пројекат Грађанин. Описно оцењивање и вођење евиденције,
Међународне школе мира. Пројекат Међународна сарадња. Школско развојно
планирање. Корак по корак. Ми у реформи.

Аутор акредитованих
семинара:

Обрасци интерне
комуникације; Појачан васпитни рад са ученицима у основној
школи; Активан, одговоран и компетентан школски одбор.


Милена Коцић,
психолог школе