Др Валентина Несторов,
шеф рачуноводства

Тел. 018/290-005                                         

e-mail:  nestorovvalentina@gmail.com

Занимање: Доктор економских наука

Радно искуство:.

Од 2008. Шеф рачуноводства ОШ “Краљ Петар I” у Нишу.

Едукације:

Радионица за израду пројеката образовних установа, Планирање набавки и Нови Закон о јавним набавкама, Обука Имплементација и отварање корисничких налога у Систему за управљање фактурама (СУФ), Обука Електронска фактура у јавном сектору Систем е-фактура и Систем е-СУФ, Обука за увођење и имплементацију система финансијског управљања и контроле (ФУК), Обука за коришћење Софтвера за праћење финансија у образовању (ИФИСуП)

Објављени радови:

  1. ”Конвергенција у функционисању банкарских и небанкарских финансијских институција у Србији”, Економске теме, Економски факултет, Ниш 2017. 55 (3) 4, стр. 353-376 – аутор
  2. ”Анализа и оцена структуре буџета Републике Србије”, Зборник радова: ”Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе” Економски факултет, Ниш,  2013., стр. 827-831. – аутор
  3. ”Euro zone debat crisis and fiscal union as a potential solution”, Међународни научни скуп „The global economic crisis and the future of European integration“ Економски факултет, Ниш, 2013., стр. 565-574- коаутор

Марија Ранђеловић, финансијско – аминистративни радник