Снежана Савић, наставница српског језика и књижевности

Снежана Савић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, VI 4, VI 5, VI 6

Пријем родитеља – уторак, 3. час у матичној школи и среда, 4. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 17

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Оливера Станковић, наставница српског језика и књижевности

Оливера Станковић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – V 1

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – петак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Моника Мировић, наставница српског језика и књижевности

Моника Мировић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VIII 4

Предаје одељењима – VI 1, VI 3, VIII 2, VIII 4

Пријем родитеља – пeтак, 2. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Илић, наставница српског језика и књижевности

Ивана Илић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 2, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Миљана Глигоријевић, наставница српског језика и књижевности

Миљана Глигоријевић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VII 5

Предаје одељењима – VII 5, VIII 1, VIII 3, VIII 5

Пријем родитеља – понедељак, 2. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 94,44%