Aлександар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Александар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VI 3

Предаје одељењима – V 11, V 12, V 21, V 31, V 32, V 4, VI 11, VI 3, VI 41, VII 11, VII 12, VII 21, VII 3, VII 41, VII 51, VIII 11, VIII 21, VIII 3, VIII 4, VIII 51

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – VI 21, VI 22

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%


Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VI 6

Предаје одељењима – V 22, V 5, VI 12, VI 42, VI 5, VI 6, VII 22, VII 42, VII 52, VIII 12, VIII 22, VIII 52

Пријем родитеља – понедељак, 6. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 60%