Maрина Манић, наставница географије

Марина Манић, наставница географије

Одељењски старешина – V 4

Предаје одељењима – VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Миловановић, наставница географије

Ивана Миловановић, наставница географије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, VI 1, VI 2

Пријем родитеља – четвртак, 3. час

Фонд часова – 5

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 25%


Марија Милетић, наставница географије

Марија Милетић, наставница географије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 2, V 3, V 4, V 5, VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља уторак, 4. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 12

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 60%