Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – V 4

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VIII 1, VIII 2

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Jeлена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Јелена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – VI 1

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 21

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Душан Величковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Душан Величковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – V 5

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – V 5, VI 5, VI 6, VII 5, VIII 3, VIII 4, VIII 5

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 21

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милош Китановић, наставник физичког и здравственог васпитања

Милош Китановић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 4

Пријем родитеља – четвртак, 2. час

Фонд часова – 3

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 15%