Зорица Ђурић, наставница биологије

Зорица Ђурић,
наставница биологије

Одељењски старешина – VIII 1

Предаје одељењима – VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%


Jeлена Цветковић, наставница биологије

Јелена Цветковић, наставница биологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1

Пријем родитеља – среда, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милица Пљевачић, наставница биологије

Милица Пљевачић, наставница биологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – петак, 2. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%