Настава српског језика

Настава математике

Настава енглеског језика

Настава немачког језика

Настава историје

Настава географије

Настава биологије

Настава информатике и рачунарства

Настава физике

Настава хемије

Настава технике и технологије

Настава ликовне културе

Настава музичке културе

Настава физичког васпитања

Настава грађанског васпитања

Верска настава