Тамара Стојановић, учитељица

Тамара Стојановић, учитељица

Одељењски старешина – I 1

Пријем родитеља – понедељак, 4. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Валентина Златковић, учитељица

Валентина Златковић, учитељица

Одељењски старешина – I 2

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Дијана Јовановић, учитељица

Дијана Јовановић, учитељица

Одељењски старешина – I 3

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Гордана Цветковић, учитељица

Гордана Цветковић, учитељица

Одељењски старешина – I 4

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%