Невена Станишић, учитељица

Невена Станишић, учитељица

Одељењски старешина – IV 1

Пријем родитеља – пeтак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Љиљана Стојковић, учитељица

Љиљана Стојковић, учитељица

Одељењски старешина – I V 2

Пријем родитеља – среда, 2. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовањеД

Радно време по решењу – 100%


Иван Стефановић, учитељ

Иван Стeфановић, учитељ

Одељењски старешина – I V 3

Пријем родитеља – среда, 3. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Снежана Ђорђевић, учитељица

Снежана Ђорђевић, учитељица

Одељењски старешина – I V 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Стојичић, учитељица

Ивана Стојичић, учитељица

Одељењски старешина – IV 5

Пријем родитеља – понедељак, 4. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%