Педагог школе – Сузана Васић

Сузана Васић, педагог школе

Тел. 018-264274

e-mail:  vasic.suza@gmail.com

Занимање: Професор педагогије

Радно искуство:

Од 2001. до 2002.год. ОШ,,Чегар”, школски педагог.

Од 2003. год. ОШ ,,Краљ Петар I”, школски педагог.

Едукације:

Менаџмент у образовању, (специјализација) 2007.год. Факултет организационих наука, Београд. Пројекат Моја школа-школа без насиља. Ромско дете и школе. Пројекат Билингвална настава. Школско форум позориште. Вештина комуникације у васпитно образовној институцији. Превенција малолетничке деликвенције Превентивне радионице. Права детета и малолетничко правосуђе. Менаџмент разредом. Самовредновање и вредновање рада школа. Пројекат Грађанин. Описно оцењивање и вођење евиденције, Међународне школе мира. Пројекат Међународна сарадња. Школско развојно планирање. Корак по корак. Ми у реформи.

Аутор акредитованих семинара:

Обрасци интерне комуникације; Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи; Активан, одговоран и компетентан школски одбор.


Педагог школе – Анита Спасић

Анита Спасић, педагог школе

Тел.018-264274

e-mail:  anita7spasic@gmail.com

Занимање: Дипломирани педагог

Радно искуство:

Од 2008. до 2009. год. ОШ “Светозар Радић”, ОШ “Хајдук Вељко” Кладово, школски педагог.

Од 2009. до 2010. год. ОШ “Јован Јовановић Змај” Алексиначки рудник, школски педагог.

Од 2010. до 2011. год. ОШ “Чегар” Ниш, школски педагог.

2011. год. Центар за социјални рад “Свети Сава”, Ниш.

Од 2012. до 2013. год. ОШ “Топлички хероји” Житорађа, школски педагог.

Од 2013. год. ОШ “Краљ Петар I”, школски педагог.

Додатна едукација:

Рад на пројекату “Подршка деци са посебним потребама за укључивање у образовни систем и оснаживање њихових породица” -2011. год.

Учешће и организација семинара: “Депресивност младих”, “Агресивност и вршњчко насиље код младих и начини њиховог  каналисања и превазилажења”, “Инклузија – психолишки, педагошки и медицински аспект”, “Анорексија и булимија – болест или избор?”, “Психосексуални поремећаји”, “Породица камен темељац и камен спотицања”, “Алкохолизам младих” Универзитета у Нишу


Психолог школе – Милена Koцић

Милена Коцић,
психолог школе